Služby

Facebook

Poskytujeme nasledovné služby:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie

 • montáž elektrických prípojok

 • montáž elektroinštalácie rodinných domov - novostavby

 • rekonštrukcie a opravy starých inštalácií

 • montáž elektroinštalácie priemyselných objektov (výrobné haly, dielne, sklady)

 • oprava a údržba elektroinštalácie spoločných priestorov v bytových domoch (výmena stupačiek, montáž osvetlenia)

 • montáž uzemnenia a bleskozvodov

 • revízie elektrických inštalácií

 • revízie bleskozvodov

 • revízie spotrebičov

 • revízie elektrického ručného náradia

 • revízie strojov

 • údržba elektrických zariadení